Registratie FAVV

Het FAVV heeft tot doel te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Het FAVV voert jaarlijks bij menig imker controles uit. Dit met het doel eventuele antibiotica of andere niet toegelaten bestanddelen in onze honing op te sporen.

Wij wensen erop te wijzen dat ieder imker wettelijk verplicht is zich te laten registreren.
Die verplichting geldt voor alle bijenhouders en staat los van het produceren van honing en de eventuele betaling van een heffing.
De registratie heeft voor de gewone hobby-imker geen financiële gevolgen. Dit op voorwaarde dat je niet meer dan 24 bijenvolken bezit.

Hoe registreren?
Het volstaat om het document te downloaden en in te vullen.
Het ingevulde document kan je opsturen naar het FAVV.
Voor Oost-Vlaanderen is dit naar het volgende adres:
FAVV
Zuiderdok – Blok B 10de verd.
Gaston Crommenlaan 6/1000
9050 Gent.