Geschiedenis KOIV

Artikelindex

GESCHIEDENIS VAN DE OOST-VLAAMSE IMKERSVERENIGING vzw
door Henri Van Craeyenest

Periode van 1889 tot 1898

geschiedenis 1889De viering van het 75-jarig bestaan van het Oost-Vlaams verbond op 9 april 1988, gaf aanleiding tot maandenlang speurwerk in het verleden.
Zoals U op navolgende bladzijde kan zien, werd het eerste maandblad precies 100 jaar geleden uitgegeven, namelijk op 1 oktober 1888 en met als titel "DE BIE". Spijtig hadden wij geen eerste jaargang ter beschikking.
Merkwaardig is toch wel dat dit tijdschrift ook in Nederland verspreid werd. De eerste jaargangen telden 200 blz. per editie en hadden 12 nummers per jaar.
Medewerkers van het eerste uur waren: staatsconferencier August MEES, tevens handelaar in bijenteeltmateriaal en pastoor J.8. DE RIDDER van Sint-Antonius-Wyneghem. Bij de stichters was ook iemand uit onze provincie, namelijk boomkweker L. BURVENICH, gekend imker uit Gentbrugge.
Het tijdschrift verscheen regelmatig tussen de eerste en 8-ste van de maand. Een jaarabonnement kostte 2,50 fr. voor België en 1,50 gulden in Nederland.
Gezien de allereerste jaargang nergens te vinden was, willen wij graag een overzicht geven van de onderwerpen die toen reeds de aandacht kregen.
• Waarom het stelsel van de losse ramen de voorkeur geniet op dat van de strooien korven.
• Over het nut van de bomen rond de bijenkorven.
• Waarom is het nodig volkrijke biegemeenten te overwinteren?
• Zwermen beletten en honingstokken maken.
• De wasmot.
• De Gravenhorster korf.
• Gebruik van honing, honing is een krachtig voedsel, nut van honing.
• Smelten van was door middel van een zonnewassmelter.
• Tarwebloem als voedsel in het voorjaar.
• Over het gebruik der waswafels. Is het voordelig waswafels te gebruiken? Op deze vraag is het antwoord:"Ja".
• Leuke vertelling: "De broeklooze bieman". - De kleur der bieënwoningen.
• Lijst met honing gevende planten. (Hierna een lijst)
• Het rooven der bieën in de maanden september en oktober.
• Honingwijn.
• Bereidselen voor de overwintering.
• Brief uit 00st-Vlaanderen Haeltert 19 oktober 1889.
Honing gevende planten.
Beconica officinalis. Genees betonie
Veronica longifolia. Langbladige ereprijs.
Penstemum barbatum. Gebaande penstemon.
Nicotiana rustica. Boeren Tabak. Gesteelde tabak.
--- tibacum. Ongesteelde tabak.
Borago officinalis. Genees bernagie.
Cerinthe major. Groote wasbloem.
Hydrophyllum virginicum. Waterblad van Virginia.
Nolana paradoxa. Vreemde nolana.
Convolvulus tricolor. Dagschone
Asclepias syriaca. Syrische zwaluwwortel
Campanula medium. Romerkens middelmatig klokje
---- Pyramidalis. Pyramidaalvormig klokje
Lobelia erinus. Duizenbladig kardinaalsbloem
Senecio sarracenicus. Hiedensch kruiskruit
Centaurea moschate. Sultansbloem
Cephalaria transsylvanica. Transsylvaansch schurftkruit
Lonicera caprifolium. Tuingeiteblad, Tuincamperfoelie
Sicyos angulata
Bryonia alba. Witte heggerank,
Sedum telephium. Hemelsleutel. St. Janskruid
Portulacaoleracea. Gekweekte postelein
Lythrum salicaria. Beemdpartijke
Godetia albescens. Witachtige godecia
Epilobium angustifolium. Smalbladige basterdwederik
Spirea hypericifolia. Herfshooiachtige spierstruik