Geschiedenis KOIV - Periode 1950 tot 1959

Artikelindex

Periode 1950 tot 1959

geschiedenis 19401950 - Het lidgeld voor 1950 is vastgesteld op 50 fr: 40 fr. voor de Vlaamschen Bieënbond, 5 fr. voor het provinciaal verbond en 5 fr. voor de plaatselijke bond.
- Bijenvergiftigingen door de uitstoot van schadelijke gassen door bepaalde fabriekseenheden.
- Er zijn dringend bijenteeltconsulenten nodig, zegt senator Leysen.
- Een firma "Les ruchers Apis" uit Wellin levert vanaf 15 mei "bijenpaketten om uw volken te versterken"
1 kg. = 12.000 bijen kost 265 fr. zwermen kosten 365 fr.
- Er wordt een wetsontwerp ingedient dat bespuitingen met insectendodende middelen tijdens de bloei zal verbieden.
1951 - In ons land wordt Mijtziekte (Acariose) vastgesteld. Prof. Koch van de Leuvense universiteit brengt een bestrijdingsmiddel op de markt, de zogenaamde P.K.tabletten. Vergoeding voor het afmaken van een kastvolk: 600 fr, voor een korfvolk 300 fr.
- Het zesde Vlaams congres heeft plaats te Gent op 23 september 1951 en dit met 500 deelnemers.
Lokaal: de Rijkslandbouwhogeschool Coupure L.
Sprekers en behandelde onderwerpen:
- Senator E. Leysen: De noodzakelijkheid van een sterk verenigingsleven;
- R. Matthys: Zingende voorzwerm en bevruchtingszwerm;
- Kanunnik Haerens: Algemene beredeneerde bijenteelt;
- Film over het bijenleven.
Het antwoord van het Ministerie van Openbare Werken op een brief van "De Vlijtige Bie" uit Aalst voor het aanplanten van honinggevende bomen en struiken is het volgende: 'Het is niet gewenst bieën aan te trekken langs de Rijkswegen, ondanks nuttig werk van de bieën; zij kunnen ongelukken veroorzaken door vrijwillig of onvrijwillig de weggebruikers te stralen"!
1952 - In de Antwerpse dierentuin wordt onder de leiding van dom Stefaan Van de Putte van de abdij van Affligem een internationale fototentoonstelling gehouden met als thema "Bijen en bijenteelt in de wereld".
- De Vlijtige Bie bestaat 60 jaar. Viering te Aalst met congres op 6 juli 1952.
- Er worden in Oost-Vlaanderen negen haarden van Acariose vastgesteld.
1953 - Leergang bijenteelt te Gent met 54 deelnemers.
- De Oost-Vlaamse imkers helpen de imkers die tijdens de overstromingen van 1 februari 1953 hun bijen verloren hebben.
- Verslag van de vergadering van de Vlaamschen Bieënbond van 25 januari 1953 - wanneer een bieënteler meer dan 10 kolonies bezit, wordt het bieënhouden als nijverheid aanzien en kunnen er belastingen geheven worden.
- Het seizoen 1953 blijkt het slechtste honingjaar sedert meer dan 25 jaar te zijn.
1954 - De plaatselijke bond "De Vlijtige Bie" uit Aalst gaat een film maken over de bijen met als titel: "De Bijenwereld". De algemene leiding berust bij Etienne Geerinckx, Dom Stefaan Van de Putte, Gaston De Busschere, e.a.
- Het Oostvlaams verbond vraagt aan de Vlaamschen Bieënbond een toelage voor hun studiekring en studievergaderingen.
- Er wordt een station voor veredeling en kweek van koninginnen opgericht in de fruittuin van E.H. Bosmans, "Ter Kraaien" in St.-Goriks-Oudenhove.
- Lidgeld 1954: 100 frank.
1955 - Op 1 maart première te Aalst van de eerste Belgische film over bijen, gerealiseerd door de "De Vlijtige Bie". Deze film bekomt de algehele waardering, o.a. van het Koningshuis met een brief vanwege koning Boudewijn en koning Leopold III aan het adres van de makers ervan.
- Provinciale studiedag te Gent op 18 september 1955 met als sprekers E.H Bosmans over "Waar staan we met de bijenteelt?" en M. Spitaels over "De Werking van de bijenteeltschool", gevolgd door de film van Aalst.
- Eindelijk positief nieuws: het ministerie van Openbare Werken zal langs de rijkswegen aanplantingen uitvoeren met bijenvriendelijke bomen en struiken.
1956 - In Nederland komt een nieuwe soort honing op de markt: door het voederen van allerlei extracten tracht men honing te bekomen met bijvoorbeeld Salie-smaak, Munte-, Thym-, Duizendblad-, Weegbree- en Kamillesmaak!
- De mijtziekte Acariose is overal verspreid in ons land en vernietigd vele kolonies. In het voorjaar zijn er in onze provincie13 haarden.
- Onenigheid in de Oost-Vlaamse bond leidt tot de afscheiding van de bond van Aalst.
- Ter gelegenheid van het 16e Internationaal congres te Wenen wordt een mooie reeks bloemenpostzegels uitgegeven, met bijenmotief als afstempeling.
1957 - Het Oostvlaams verbond telt 710 aangeslotenen.
- Er worden twee cursussen ingericht, namelijk te Ninove en te Oudenaarde.
- Het Oost-Vlaams selectiestation verhuist van SintGoriks-Oudenhove naar Mariakerke.
- Ingevoerde koninginnen kosten: 200 fr. voor Krainermoeren; 90 fr. voor Italiaanse moeren.
- 1957 was een zeer goed honingjaar.
1958 - Het jaar van de Wereldtentoonstelling te Brussel: het tentoonstellen van bijenproducten en bijenteeltmateriaal is toegelaten; levende bijen zijn verboden gezien het gevaar voor steken voor het grote publiek.
- De enige echte vlag in Oost-Vlaanderen bevindt zich in Sint-Niklaas. In het maandblad van mei 1958 is zij op blz. 115 te bewonderen. Zie afbeelding
- Prijs van de honing: 80 fr per kilogram.
1959 - Er zijn cursussen te Eeklo en te Sint-Niklaas.
- 1ste bijenmarkt te Hasselt op Paasmaandag 30 maart 1959.
- Viering van het vijftigjarig bestaan van de plaatselijke bonden "De Werkzame Bie" van Lovendegem en "St.-Ambrosius" van Evergem.