Geschiedenis KOIV - Periode 1930 tot 1939

Artikelindex

Periode 1930 tot 1939

geschiedenis 19301930 - Honderdjarig bestaan van het onafhankelijke België. Grandioos eeuwfeest te Antwerpen en groots opgezette tentoonstelling aldaar, de bijen en bijenteelt inbegrepen.
De bijenteelttentoonstelling kreeg hoog bezoek. Koning Albert en Koningin Elisabeth, samen met prins Karel en kroonprins Leopold, waren vol lof voor de stand van de bijen.
Uit het gesprek met de vorst bleek dat er in het koninklijke domein van Laken een bevolkte bijenhalte stond.
- Baudoux begint zijn wereldvermaarde studie over de grootte van de verschillende cellen.
- De eerste foto's verschijnen in het maandblad.
XIXe Jaargang Juli 1933 Nr 1
1931 - In het voorjaar wordt een bijenteeltcursus ingericht te Gent.
- Het provinciaal verbond vraagt ondersteuning van de bijenteelt aan de Provinciale Landbouwkamer.
- In Lochristi wordt een bijenteelttentoonstelling ingericht.
1932 - Stichting van een afdeling te Gent.
- Men publiceert verslagen over het elektrisch verwarmen van bijenkasten. De cruciale vraag is: weegt de meeropbrengst aan honing op tegen de elektriciteitskost?
- Remi MUSSCHE uit Lovendegem brengt een vernieuwde bijenkas in de handel (achterbehandeling) en dit aan de prijs van 145 frank.
1933 - Imker André MAES uit Zaffelare schrijft verschillende artikels in het maandblad.
1934 - De afdeling "De Werkzame Bie" uit Dendermonde viert feest onder het voorzitterschap van
L. VERTONGEN en secretaris A. VAN HEZE.
- Te Gent wordt in het "Biemanshuis" een voorstel gedaan tot oprichting van een cooperatieve voor de verkoop van honing.
1935 - Internationaal congres te Brussel van 3 tot 6 augustus.
- Het Oost-Vlaams verbond ontvangt een toelage van 2500 fr. vanwege de Syndicale Kamer voor Bijenteelt.
- In mei zijn er opendeurdagen voor een bezoek aan de bijenhalle van de Syndicale Kamer.
- De afdeling Sint-Niklaas verbroedert met de afdeling Hulst uit Zeeuws-Vlaanderen.
1936 - In de landbouwscholen van Berlaer en Deurne (Antwerpen), waar normaal huishoudregentessen gevormd worden, wordt aan het programma een leergang bijenteelt toegevoegd. Ook de vrouw zal biekens verzorgen.
- Er komt een elektrisch ontzegelmes op de markt.
1937 - Het bestuur van de "Vlaamschen Imkersbond" schrijft een wedstrijd uit voor het bouwen van een overdekte bijenhalle. De uitslag van deze wedstrijd is werkelijk schitterend voor de Oostvlaamse bieboeren:
1e prijs: C. SCHAECK uit Lovendegem;
2e prijs: A. VERHEGEN uit Gent;
3e prijs: R. HEMBERG uit Sint-Denijs-Westrem.
- De Tuinbouwdienst van het Ministerie van Landbouw geeft, een folder uit met nuttige gegevens voor de bestrijding van de wormstekigheid van de appel. De uitgifte komt er omdat de eerste bijen vergiftigd zijn door het bespuiten van fruitbomen.
- Op 24 september 1937 overlijdt ere-onderwijzer Eduard SCHEERLINCK, een van de pioniers van de Oostvlaamse bijenteelt. Hij was een gekend voordrachtgever en afgevaardigde bij de Syndicale Kamer. Te zijner nagedachtenis komt later de naar hem genoemde Scheerlinckkast op de markt.
1938 - Sinds 1931 is er geen toelage meer vanwege het Ministerie van Landbouw, hetgeen het verbond betreurt.
- De afdeling Aalst is te dien tijde reeds ingekwartierd in het café "Het Paviljoen".
- In een uitvoerig artikel worden in het maandblad 9 wilgensoorten beschreven.
1939 - Is een jubeljaar: het bijenblad van 't ganse Vlaamse land bestaat 25 jaar.
- Te Herenthals heeft de eerste Vlaamse bijenmarkt plaats.
- De heer Edmond LEYSEN, jarenlang boegbeeld van de Vlaams imkers, wordt tot senator verkozen.
- In de prijskamp voor een nieuw titelblad voor het maandblad is de eerste prijs voor H. HEUVELMAMS uit Gent.